top of page

Algemene voorwaarden

 

 

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

 

De fotograaf houdt zich het recht te allen tijden de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit schriftelijk doorgegeven worden aan de fotograaf.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

 

 

De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 

Fotoshoots

Een fotoshoot kan geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag van de sessie zelf, zal een annulatiekost van € 20 aangerekend worden. Dit geldt echter niet als de shoot niet kan doorgaan vanwege de weersomstandigheden, in dit geval wordt een nieuwe afspraak vastgelegd. In het geval van overmacht zijn we gerechtigd de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen doch zonder gehouden te zijn tot de betaling van enige schadevergoeding.

Een fotoshoot van iShoot Moments wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Foto’s gemaakt door iShoot Moments kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of 

andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

Huwelijksreportages

Foto’s gemaakt door iShoot Moments kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen. De boeking van een huwelijksreportage bij iShoot Moments is definitief na het betalen van een voorschot van 250€. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. Het eindfactuur wordt betaald voor- of bij het ophalen van de foto’s. 

Bij niet-betaling zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

De tijdsduur wordt steeds bepaald door aaneengesloten uren. De uren kunnen niet verspreid worden gedurende de dag. (tenzij anders afgesproken en op contract vermeld)

 

De fotografen worden gedurende de hele dag van eten en drank voorzien, door de opdrachtgever. Indien dit niet kan voorzien worden wordt er 75 euro aangerekend op factuur en zullen we een naburig restaurant opzoeken. Gedurende de tijd dat de fotografen hierdoor niet aanwezig kunnen  zijn, kan er ook niet gefotografeerd worden.​ Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare

fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie. In het geval van overmacht zijn we gerechtigd de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen doch zonder gehouden te zijn tot de betaling van enige schadevergoeding.

 

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Een huwelijksreportage van iShoot Moments wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

 

 

Huwelijksalbums 

Huwelijksalbums worden betaald bij goedkeuring voor druk. De opmaak van het huwelijksalbum (100euro) moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

 

 

 

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

bottom of page